WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS & SMART WASTE MANAGEMENT SYSTEM

SUSTAV EVIDENCIJE ODVOZA OTPADA

za mjerenje, praćenje i optimizaciju usluga prikupljanja otpada unutar industrije recikliranja i gospodarenja otpadom.

Rješenje na vozilu uključuje digitalne vozne putove, identifikaciju RFID kanti/kontejnera i opremu za automatsko vaganje otpada. Svaka zbirka podataka je zabilježena dodatnim informacijama kao što su iznimke i GPS položaj koji se u realnom vremenu prijavljuju u ured.

RFID sustav osmišljen je za povećanje učinkovitosti flote smanjenjem broja propuštenih kanti/kontejnera, izbjegavanje sakupljanja kod onih koji ne plaćaju i provođenje provjere valjanosti usluga. Sustav za vaganje povećava točnost prikupljanja detekcijom preopterećenih spremnika i daje valjane podatke o težini za fakturiranje što je poticaj za povećanje stope recikliranja i smanjenje troškova odlagališta.

Rješenja tvrtke EUROKOD pomažu pružateljima usluga da postignu proces kontrole nadziranog kvalitetom koji vodi do učinkovitog i profitabilnog poslovanja.

WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS.jpg

 

Mogućnosti opremanja kamiona.jpg

logo eurokod pisacic novi veci bijeli